Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

 
Africhting: Intraining VVDH-Kampioenschap
Uurschema intraining met namen nu beschikbaar onder evenementen

Africhting: VVDH-Kampioenschap: Intraining
De voetbalvelden van KFC Kaulille, waar het VVDH-Kampioenschap doorgaat, zijn neutraal terrein.
In samenspraak met de organiserende Kringgroep en de Commissie Africhting worden er 2 trainingsdagen voorzien op de wedstrijdterreinen:
- Zaterdag 12 april tussen 7u30 en 13u00
- Woensdag 23 april tussen 17u00 en 22u00
Iedereen krijgt dezelfde kansen om zich optimaal voor te bereiden. De bedoeling van neutraal terrein is om iedereen met dezelfde kansen te laten starten.
Vandaar en tevens om de goede samenwerking met KFC Kaulille niet in het gedrang te brengen is het naast deze 2 trainingsdagen NIET toegestaan om op de wedstrijdterreinen te trainen.
Overtreders worden uitgesloten van deelname aan het VVDH-kampioenschap

Secretariaat: Selectie Universal Sieger
Op zaterdag 10 mei 2014 richt kringgroep 21 Ter Lo - Schriek de Selectie wedstrijd Universal Sieger in.
Inschrijvingen voor de selectie universal Sieger dienen voor 28 april 2014 binnen te zijn op het algemeen secretaiaat. Roger Mergaerts, Sijn Streuvelslaan 53 - 3128 Baal.
email: rogermergaerts@vvdh.be
De inschrijving bestaat uit:
VVDH inschrijvingsformulier "in drukletters"
Kopië:Stamboom (voor en achterzijde)
Kopië: Aankeuring
Kopië uit werkboekje I.P.O. 3
Kopië uit werkboekje: kwalificatie tentoonstelling
De intraining gaat door op zaterdag 3 mei 2014Jarige leden vandaag
Norbert Jansen (57)
Silvana Rizzuto (53)
Philip Sneyers (64)
Tanja Valeri (37)
Gerda Van Der Wilt (48)
Maurits Verschueren (58)

©2009 - 2014 : Vereniging voor Duitse Herders