Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Hond Kopen Formaliteiten

Een hond kopen...

... is niet meer zo simpel als vroeger.  Er moet tegenwoordig aan heel wat formaliteiten worden voldaan.

Een hond met een FCI-erkende stamboom is een eerste stap naar een gezond en evenwichtig dier. In België is het orgaan dat gemachtigd is om FCI-stambomen af te leveren, de Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus - KMSH. In België zijn zij door FCI gemachtigd om op aanvraag van de fokker de stambomen voor hun dieren af te leveren.

Ik koop een hond...

...in België
Voor wat betreft België kennen we vier soorten fokkers van Duitse Herders:

  • De fokker die met geen enkele instantie iets wil te maken hebben. Hij is aan geen enkele controle voor wat betreft de ouderdieren onderworpen en hij levert geen stambomen af;
  • De KMSH-fokker is een fokker die fokt volgens de reglementen van de KMSH en het FCI. Hij is onderworpen aan de fok-eisen van de KMSH en kan hierdoor FCI-erkende stambomen afleveren.
  • De VVDH-fokker is eveneens KMSH-fokker. Hij is echter aangesloten bij de rasvereniging en fokt volgens de strengere eisen van het moederland. De Duitse S.V. eist voor de ouderdieren een onderzoek van de heupen en de ellebogen, een africhtingscertificaat, een minstens goede overeenkomst met de rasstandaard,  alvorens ermee mag gefokt worden. Ook zij leveren natuurlijk FCI-stambomen af.
  • De VVDH-Keurfokker is eveneens KMSH-fokker. Net als de V.V.D.H.-fokker zijn zij aangesloten bij onze rasvereniging. Zij fokken echter aan de strengste voorwaarden die Duitsland ons oplegt en fokken enkel met honden die een aankeuringscertificaat hebben. Een aankeuring is een soort van fokgeschiktheidscertificaat.

U heeft beslist om een volwassen hond met stamboom te kopen? Denk er dan aan dat u samen met de fokker een document moet invullen. Dit document heet "Aanvraag voor eigendomswissel" en moet naar de KMSH gezonden worden.
U heeft een pup gekocht. De Fokker is verantwoorlijk voor de aanvraag van de stambomen bij de KMSH.  Zorg er voor dat de fokker u een garantiebewijs geeft, waarin hij o.a. bevestigt dat de stambomen bij de KMSH aangevraagd werden.

...in het buitenland
Ook andere landen zijn aangesloten bij het FCI. Ook hier vinden we dus kynologische organisaties terug die door het FCI worden gemachtigd om stambomen af te leveren. Zorg er dus in de eerste plaats voor dat uw hond van deze stambomen kan voorzien worden.

Bij een hond gekocht in het buitenland komen er nog wat extra formaliteiten aan te pas.
De hond moet uitgeschreven worden in het land van de verkoper en deze verkoper moet op zijn kosten een exportdocument aanvragen. Zonder dit exportdocument kan de hond niet ingeschreven worden bij de KMSH in België. Dit exportdocument kan in sommige landen vervangen worden door een exportstempel op de stamboom.
Indien de verkoper het exportdocument niet aanvraagt dan zal de koper het, op eigen kosten en met allerlei bijkomende administratieve problemen, zelf moeten aanvragen.

Bij de verkoop wordt bij voorkeur een koopcontract opgemaakt, waarbij de koper en de verkoper duidelijk de eigendomsoverdracht bevestigen en ondertekenen. Op sommige stambomen (bv S.V.-stambomen) moet de eigendomswissel afgetekend worden door de verkoper. In Duitsland (SV) moet de verkoop door de verkoper eveneens gemeld worden aan de SV-HG.

Bij een aankoop in een Europees land moet ook het officiële Europese paspoort aan de nieuwe eigenaar overhandigd worden.

De nieuwe eigenaar moet vervolgens de hond inschrijven bij KMSH. Hij gebruikt hiervoor het formulier "registratie van een importhond". Het ingevulde formulier moet dan samen met een kopie van de originele stamboom en een kopie van het exportdocument aan de KMSH gestuurd worden. De eigenaar krijgt van de KMSH een factuur voor betaling van de registratiekosten. De fokker krijgt de stamboom terug per aangetekende zending.

Hiermee is alles gezegd voor wat betreft de aankoop en registratie van de honden bij de kynologische instanties. Hier houdt het verhaal echter niet op. Want ook de onderstaande punten zijn belangrijk of kunnen belangrijk worden.

  • Inschrijving bij de BVIRH. De BVIRH is de Belgische vereniging voor registratie en identificatie van honden. Deze registratie heeft niets met de KMSH te maken, maar is per Koninklijk Besluit wettelijk verplicht in België. De dierenarts zorgt voor de registratie bij de BVIRH (importhonden). De eigenaar krijgt dan van de BVIRH 2 zelfklevende etiketten, te kleven in het paspoort, met de geregistreerde gegevens van de hond.
  • Als de hond aan wedstrijden deelneemt die onder controle staan van de KKUSH moet er ook een werkboekje bij de KMSH aangevraagd worden. Dit kan pas als de registratie bij de KMSH afgerond is. Indien u lid bent van de rasvereniging kan er ook een VVDH werkboekje aangevraagd worden.


©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden