Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Disciplines Africhting Begeleidingshond Programma

Begeleidingshondenproef met Gedrag en Kennis van zaken test voor de Geleider.

Programma geldig vanaf 1 januari 2012
 

Alle proeven en wedstrijden gebeuren onder sportieve basisregels. De manier waarop de BH dient te worden uitgevoerd en beoordeeld is hierna duidelijk omschreven. De regels zijn voor iedereen dezelfde en zijn dan ook voor elke deelnemer bindend. Alle deelnemers hebben dezelfde vereisten uit te voeren.

Om te kunnen deel nemen aan een proef binnen de Sectie 1C is voorafgaand, de deelname met positief resultaat in de BH proef verplicht. De proef kan enkel worden afgenomen door de FCI Keurmeesters van de programma’s welke binnen de Sectie 1C worden beoefend. Het resultaat is verplicht op te nemen in het werkboek van de hond.

BH proeven worden enkel erkend wanneer zij in een door het FCI aanvaarde Nationale Kynologische Organisatie werd afgelegd. De proeven hebben een openbaar karakter, plaats en uur van aanvang van de proef moeten aan de leden openbaar worden bekend gemaakt. Ze zijn enkel geldig wanneer ze door de N.K.O. toegestaan werden. De N.K.O. zijn door het reglement gebonden.

Algemeen.

Toegelaten zijn alle hondengeleiders welke het bewijs kunnen voorleggen dat de kennis van zaken test met goed gevolg hebben afgelegd en/of diegenen die dit attest kunnen voorleggen.

Deelnemers welke voor de eerste maal deelnemen aan de BH proef moeten op de dag van de proef de schriftelijke theoretische proef afleggen, met goed gevolg, in de handen van de dienstdoende Africhtingskeurmeester vooraleer te kunnen aan treden op de BH proef.

Toegelaten tot de BH proef zijn alle honden zonder onderscheid. Ze moeten echter wel geregistreerd en controleerbaar zijn. De min leeftijd is 15 maanden. Er dienen minstens vier deelnemers te zijn, indien de proef gecombineerd wordt met andere disciplines moeten minstens vier honden aan treden in de combinatie welke men voor die wedstrijd samen stelt. Maximum is tien honden of 30 eenheden.

De onbevangenheid proef.

voor de toelating tot deelname dienen de honden de onbevangenheidproef te ondergaan. Hier dient de controle op de identiteit te worden gecontroleerd. Tat./Chip. Honden welke niet kunnen worden gecontroleerd kunnen niet deel nemen aan de proef. De beoordeling loopt door de gehele proef door, honden die de onbevangenheidproef niet doorstaan zijn van de BH proef uit te sluiten.

Indien een hond de eerste tests doorstaan heeft zonder probleem en later in de BH proef toch nog wezen zwakte vertoont kan de africhtingskeurmeester de hond alsnog uit sluiten en in het werkboek volgende notitie plaatsen, "Onbevangenheid proef niet doorstaan". De schotvastheid wordt tijdens de BH proef niet getest.

Beoordeling
Honden welke in het eerste deel, op het terrein geen 70% der punten behaalden worden niet toegelaten in deel B (verkeer). Aan het einde van de proef worden geen punten aangegeven, enkel de melding Geslaagd of Niet geslaagd. De proef geld als geslaagd indien in het eerste deel 70% van de punten werd behaald en als de africhtingskeurmeester oordeelt dat de combinatie geslaagd is in het deel verkeer.

Het is de africhtingskeurmeester echter toegestaan dat, indien de organisator dit wenst, een volgorde op te stellen. Het resultaat van deze proef is niet gelijk aan het reglement op de selecties, fokken en/of tentoonstellingen van de aan het FCI aangesloten leden.

De BH proef is naar believen te herhalen. De proef is, ongeacht het resultaat in het werkboek te vermelden.

A) Deel op het terrein. Puntenaantal: 60.

Iedere oefening begint en eindigt met de BP (basispositie). De hond zit aan de linkerzijde, recht, rustig en opmerkzaam naast de hondengeleider met het rechterschouderblad op kniehoogte. Het aannemen van de BP is bij het begin van de oefening slechts één maal toegestaan. In de BP staat de hondengeleider in sportieve houding. De houding met gespreide benen is niet toegelaten. De eind BP van de vorige oefening kan als BP voor de volgende oefening gelden. Lichaamshulpen door de hondengeleider zijn niet toegelaten, indien zij worden toegepast heeft dit puntenaftrek tot gevolg. Het in het bezit hebben van driftopwekkende middelen of speeltuigen is niet toegelaten. Kan de geleider door een lichamelijke handicap de hond een oefeningsdeel niet uit voeren, dan dient hij dit vooraf aan de africhtingskeurmeester te melden. Laat deze handicap de hondengeleider niet toe de hond aan de linkerzijde te voeren dan kan dit aan de rechterzijde gebeuren.

De AK geeft de aanwijzing voor het begin en einde van de oefening. De rest zoals, keerwendingen, halt houden, wisselen van pas enz. worden zonder aanwijzing van de AK uitgevoerd. Het is de HG echter toegestaan deze aanwijzingen te vragen.

Het loven van de hond is na elke beëindigde oefening toegestaan. Daarna kan de HG een nieuwe BP in nemen. Tussen loven en aanvang van de volgende oefening is een duidelijke pauze van 3 seconden aan te houden.
Tussen de oefeningen moet de HD aan voet worden mee genomen.

 1. Lijnvolgen (15 Punten) MB: "Volg"

Van uit BP moet de aangelijnde HD op het MB "Voet" zijn HG vreugdig volgen. De ketting mag niet op strop ingesteld worden. In rechte lijn dient de HG 40 tot 50 passen te gaan, zonder halt te houden, dan maakt de HG een keerwending en na 10 à 15 passen gaat hij over in loop pas en daarna in trage pas, dit is telkens ten minste 10 passen te tonen. In gewone pas is daarna ten minste een linkse en rechtse hoek plus een keerwending te tonen. De HD volgt steeds met het rechterschouderblad ter hoogte van de linkerknie van de HG. Hij mag niet, voordringen, achter blijven of zijdelings afwijken. De keerwending is door de HG linksom uit te voeren.

Enkel bij vertrek en verandering van pas is een MB toegestaan. Bij halt houden moet de HD snel en zonder inwerking van de HG zitten. De HG zal bij het halt houden zijn BP niet wijzigen, in het bijzonder in de richting van de eventueel zijdelings zittende HD. De lijn is gedurende het volgen in de linker hand te houden en moet doorhangen. Op aanwijzing van de AK gaat de HG met zijn HD door een groep van ten minste vier personen.
In de groep moet de HG ten minste één maal stoppen in de nabijheid van een persoon. De groep moet door elkaar bewegen.

Achter blijven, voor dringen, zijdelings afwijken door de HD en/of treuzelen bij de keerwendingen door de HG is fout.

Groep.
De wandeling door de groep is tijdens het lijnvolgen en vrijvolgen te tonen. Daarbij dient de HG in 8 vorm de personen te omlopen. Het is verplicht tijdens elke doorgang één maal halt te houden in de nabijheid van een persoon. Het is de AK vrijgesteld om een herhaling van de oefening in de groep te eisen. Het loven van de HD is enkel na de oefening in de afsluitende BP toegestaan.

Keerwending (180°).
De uitvoering van de keerwending is, mogelijk zijn twee varianten, door de HG telkens als linksomkeer uit te voeren. Hierbij kan de HD om de HG heen lopen of de wending samen met de HG linksom uitvoeren (HD blijft hierbij aan de linkerzijde).

 1.  Vrij volgen (15 Punten) MB: "Volg"

Op aanwijzing van de AK wordt de HD in BP afgelijnd. De HG hangt de lijn over de schouder of steekt ze in zijn zak, telkens langs de van de HD afgewende zijde en begeeft zich met zijn vrij volgende HD terug in de personen groep om daar minstens één maal halt te houden. Na het verlaten van de groep neemt de HG kort de BP aan en begint met de volgende oefening, analoog met de regels in oefening 1.

 1. Oefening "Zit" (10 Punten) MB: "Zit"

Vanuit BP gaat de HG met zijn vrij volgende HD recht door, na 10 à 15 passen neemt de HG de BP aan en geeft het MB zit. Hij gaat 15 passen verder en draait zich in de richting van zijn HD. Op aanwijzing van de AK gaat de HG terug naar zijn HD en neemt aan zijn rechterzijde de BP in. Indien de HD in plaats van de zitten gaat liggen of blijft staan worden hiervoor 5 punten afgetrokken.

 1. Afleggen met oproepen (10 Punten). MB: "Af", "Hier", "Voet"

Van uit BP gaat de HG met zijn HD en met het MB "Volg" recht door. Na ten mlnste 10 à 15 passen neemt de HG de BP in en geeft het MB "af" en daarna gaat de HG 30 passen door en draait zich in de richting van zijn HD. Op aanwijzing van de AK roept de HG z'n HD in voorzit. De HD moet vreugdig en snel naar de HG komen en dicht voor hem te zitten. Op het MB "Voet" moet de HD terug de BP in nemen. Indien de HD blijft staan of gaat zitten doch komt probleemloos op MB, dan worden 5 punten afgetrokken.

 1. Afleggen onder afleiding (10 Punten) MB: "Volg", "Af", "Zit"

Bij het begin van de afdeling B van een andere HD Iegt de HG zijn afgelijnde HD met het MB "Af" op een door de AK aangeduide plaats uit BP af en verlaat de HD zonder de lijn of eventuele andere voorwerpen achter te laten. Daarna gaat de HG zonder omkijken maar binnen het terrein 30 passen van de HD weg en blijft in het zicht van de HD met de rug naar hem gericht staan. De HD moet zonder inwerking van de HG rustig blijven liggen gedurende de tijd dat de werkende HD oefeningen 1 tot en met 4 uitvoert. Op aanwijzing van de AK gaat de HG aan de rechterzijde van zijn HD staan. Na 3 sec moet de HD op aanwijzing van de AK en op MB "zit" de BP aannemen.

B) Proef in het verkeer.

Algemeen:
De hiemavolgende oefeningen vinden plaats buiten het oefenterrein in een geëigende bebouwde omgeving. De AK bepaalt met de WL waar en op welke manier de oefeningen in het verkeer (op straten, wegen en plaatsen) zullen verlopen. Het verkeer mag hierbij niet verstoord worden.
De uitvoering van het gedeelte in het verkeer mag niet op een oppervlakkige manier gebeuren. Punten worden voor de afzonderlijke oefeningen in dit deel niet gegeven. De totale algemene indruk welke de AK over het gedrag van de HD heeft, bepaald of hij slaagt of niet.

De hierna volgende omschrijvingen van de oefeningen zijn suggesties en kunnen door de AK worden aangepast. De AK kan indien hij dit noodzakelijk acht een bepaalde oefening laten herhalen of varieren.

Uitvoering:
 

 1. Ontmoeten van personen.

Op aanwijzing van de AK volgt de HG met zijn HD op het voetpad een bepaald traject. De AK volgt het team op een afdoende afstand. De HD dient aan de linkerkant met de schouder op kniehoogte van de HG, gewillig te volgen met doorhangende lijn.
Tegenover voetgangers en ander verkeer heeft de HD zich onverschillig te gedragen.
Op zijn wandelweg wordt de HG door een voorbijlopende persoon de pas afgesneden. De HD heeft zich neutraal en onbeindrukt te gedragen.
De HG met zijn HD gaan dan in een groep van ten minste 6 personen. In de groep spreekt de HG iemand aan en geeft hem een handdruk. De HD moet zich op teken van de HG rustig naast hem zetten of gaan liggen en moet zich gedurende dit kort oponthoud rustig gedragen.

 1. Gedrag tegenover een fietser.

De HG gaat met zijn aangelijnde HD op een bepaald traject en wordt langs achter door een fietser voorbij gereden die daarbij de bel laat rinkelen. Op een grote afstand draait de fietser en komt de HG tegemoet gereden. Dit voorbij rijden dient zo te gebeuren dat de HD zich tussen de HG en de fietser bevind. De aangelijnde HD heeft zich tegenover de fietser rustig te gedragen.

 

 1. Gedrag tegenover auto's.

De HG gaat met zijn aangelijnde HD meerdere auto's voorbij. Daarbij wordt een der wagens gestart. Bij een andere wagen slaat men een deur dicht. Terwijl de HG met zijn HD verder gaat stopt een wagen naast hen en de chauffeur draait het raampje open en vraagt een inlichting aan de HG. De HD dient zich op aangeven van de HG rustig te zetten of te gaan liggen. De HD dient zich rustig te gedragen tegenover verkeer en de daarbij horende geluiden.

 1. Gedrag tegenover joggers of inline skater.

De HG loopt met zijn aangelijnde HD op een rustige weg. Ten minste twee joggers lopen hen voorbij zonder hun tempo te verminderen. Ais de joggers uit het blikveld verdwenen zijn komen opnieuw twee joggers de HD tegemoet zonder hun snelheid te minderen. De HD hoeft niet correct te volgen maar mag de joggers ook niet hinderen. Het is toegestaan dat de HG zijn HD bij het voorbijlopen in zit of af positie brengt. In plaats van de joggers kunnen ook twee inline - skaters ingezet worden.

 1. Gedrag met andere honden.

Tegenover een voorbijkomende en een tegemoetkomende HD van een andere HG moet de HD zich neutraal gedragen. De HG kan de HD bij het voorbijlopen van de andere HD in zit of af positie blijven.

 1. Gedrag van een in het verkeer alleen achtergelaten HD. Gedrag tegenover dieren.

Op aanwijzing van de AK loopt de HG met zijn aangelijnde HD op een matig gebruikte straat. Na een korte wandelweg houdt de HG halt en bevestigt de lijn aan een boom, een ring of iets dergelijk. De HG gaat uit het zicht van de HD. De HD mag staan zitten of liggen.
Tijdens de afwezigheid van de HG loopt een voorbijganger met aangelijnde HD op een afstand van 5 passen voorbij. De alleen gelaten HD moet zich tijdens de afwezigheid van de HG rustig gedragen. De HD moet de voorbij lopende HD zonder deze te provoceren (trekken aan de lijn en of aanhoudend blaffen etc) of te willen bijten te laten passeren. Op aanwijzing van de AK wordt de HD door de HG opgehaald.

Bemerking:
Het is aan de dienstdoende AK om te beslissen of hij alle oefeningen op dezelfde plaats laat uitvoeren of dat voor bepaalde oefeningen een andere locatie wordt opgezocht.©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden