Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Disciplines Africhting Begeleidingshond B.H. Vragenlijst

De B.H.+ vragen

Gezondheid en Voeding

1. welke wet regelt het houden van honden in een kennel ?

 • de wet op de dieren bescherming
 • de wet op het houden van vee
 • de wet van het land waarvan de honden afkomstig zijn

2. een pup mag worden (St-Hubertus) afgehaald na ten minste :

 • 6 weken
 • 8 weken
 • 10 weken

3. de vacinatie tegen Rabies is geldig in Belgie voor ?

 • 3 jaar
 • 1 jaar
 • 2 jaar

4. wie bezorgt U het attest van vaccinatie of het internationaal inentingsboekje ?

 • de fokker
 • de dierenarts die het inenten deed
 • een dierenarts van de overgeid

5. hoe verspreid zich hondsdolheid onder de honden ?

 • door de beet van een vos
 • door uitwerpselen
 • door muizen

6. teken dienen zo snel mogelijk te worden verwijderd, hoe doet U dat?

 • Met een pincette of tekentang op een rustige manier
 • Niet verwijderen, ze vallen vanzelf
 • Met een pincette en zo snel mogelijk rukken

7. de beten van de teek zijn gevaarlijk voor honden, welke ziekte kunnen ze als

 • gevolg hebben ?
 • rabies
 • TBE (encefalitis in de vroege zomer)
 • De ziekte van lime

8. pups van 8 weken dienen te worden ingeent tegen ?

 • stuipen
 • hepatitis
 • leptospirose
 • parvovirus
 • mond en klauwzeer
 • salmonella
 • geen inenten nodig de pup is te jong

9. waarom moet men een pup regelmatig ontwormen?

 • omdat de pup al besmet is door de moedermelk
 • omdat de pup al besmet werd door het contact met de mens
 • omdat honden elkaar besmetten door hun uitwerpselen

10. de complete droge voeding voor de hond….

 • dekt al zijn behoeften
 • moet worden aangevuld met speciale preparaten
 • mag niet exclusief gebruikt worden

11. de belangrijkste bestandelen van de voeding zijn….

 • eiwitten, koolhydraten, vetten, vitaminen, oligo elementen.
 • beenderen, vet, vlees, melk.
 • kwark, rauwe eieren, granen

12. welke drank moet altijd ter beschikking van de hond zijn ? ?

 • thee
 • water
 • melk

13. hoe lang duurt de loopsheid van een teef in goede gezondheid ?

 • 10 dagen
 • ong. 3 weken
 • ong. 4 weken

14. op welk moment is de gemiddelde teef vruchtbaar tijdens de loopsheid ?

 • tussen de 4de en de 6de dag van de loopsheid
 • tussen de 10de en de 16de dag van de loopsheid
 • gedurende de ganse loopsheid

15. hoe dikwijls per jaar wordt een gezonde teef loops ?

 • 1 maal
 • 2 maal (lente en herfst)
 • 4 maal

16.hoe beschermen we de hond tegen een virale infectie ?

 • met frisse lucht
 • met voldoende groenten in zijn voeding
 • door vaccinatie

17. welke temperatuur heeft een gezonde hond ?

 • 36,5 – 37,5°
 • 38,0 – 39,0°
 • plus de 39,0°

18. waar zul je speciaal op letten als je wandelt in een gebied waar rabies mogelijk aanwezig is ?

 • alle honden aan de leiband
 • niks speciaal
 • een hond die perfect gehoorzaamt en ingeent is tegen rabies mag loslopen

19. wat maakt de ontlasting van de hond hard ?

 • een droge voeding
 • te veel botten eten

20. hoe kan je zien dat de hond ziek is ?

 • verandering van lichaamstemperatuur
 • grote honger
 • apatisch

21. de tekenen dat de teef loops is zijn….

 • de teef rolt over de grond
 • de vulva is groter
 • je ziet bloederig slijm aan de vulva

22. welke soort voeding geven we niet aan de hond ?

 • beenderen van pluimvee
 • tafelresten
 • vis
 • rauw varkensvlees

23. hoe bestrijden we een infectie met luizen ?

 • ze verdwijnen bij het zwemmen
 • door het gebruik van een vlooienband
 • met rauwe uien

24. de ontlasting van de hond kan ziekten over dragen ?

 • neen
 • wormen
 • salmonella
 • toxoplasmose

25. hoe moet een afsluiting om een hond in te houden er uit zien?

 • niet beklimbaar
 • met prikkeldraad omgeven
 • een electrische afsluiting
 • zodanig dat de hond er niet over noch onderdoor kan

Opvoeding en Gedrag

1. wat begrijpen we onder de noemer, « het karakter van de hond » ?

 • enkel de kenmerken en aangeboren innerlijke eigenschappen?
 • enkel de verworven kenmerken ?
 • alle aangeboren en verworven vaardigheden vormen het karakter van de hond

2. de socialisatie van de hond gebeurt :

 • tot de derde week van zijn leven
 • van de 10de tot de 12de week in zijn leven
 • van de 7de tot de 12de week van zijn leven

3. wat is belangrijke in de relatie met de hond ?

 • geduld, beloning en konsekwentie.
 • een sterke hand
 • dagelijks contact
 • alles te samen

4. een hond ervaart zijn omgeving vooral met :

 • gehoor
 • de ogen
 • de neus

5. laten we honden samen spelen ?

 • altijd
 • enkel als ze mekaar kennen
 • enkel met sociale dieren

6. de hond…..

 • is een individualist
 • leeft in koppel
 • is een roedel dier

7. u wandelt met uw hond zonder lijn, er komt een jogger aan, wat doet U ?

 • je laat de hond lopen
 • ik vraag de jogger niet te snel voorbij te lopen en zegt hem dat de hond niet bijt.
 • ik neem de hond aan de lijn en onder controle.

8. u wandelt met de hond zonder lijn, een andere wandelaar vertoont tekenen van angst voor de hond, wat doet U ?

 • passeer snel met het bevel, « volg ».
 • ik laat de hond lopen en ga gewoon verder
 • je neemt de hond aan de lijn.

9. uw hond loopt vrij maar komt niet naar u terug na verschillende bevelen, wat doet U ?

 • je loopt achter hem aan en vangt hem
 • u blijft staan en roepen tot hij komt
 • u roept en dreigt met een straf
 • u wandelt rustig in de tegenovergestelde richting

10. welke wijze van opvoeden moeten we hanteren voor de hond?

 • autoritair
 • niet-autoritair
 • konsekwent
 • naargelang je manier van leven

11. in de familie moet de hond….

 • een lid van de familie zijn
 • de leidersrol spelen
 • de positie op de onderste trede van de ladder bekleden

12. als hond en kind te samen zijn moet je steeds…..

 • de hond in de gaten houden
 • de hond en het kind in de gaten houden
 • niets doen

13. de pup moet….

 • Zo weinig mogelijk contact hebben met de omgeving opdat hij niet onzeker zou worden.
 • Zo veel mogelijk onder de mensen brengen in allerlei situaties.

14. de pup toont correct gedrag, hoe lang wacht je om dit te belonen ?

 • 1 minuut
 • onmiddellijk belonen
 • tijd speelt geen rol

15. op welke leeftijd vangen we aan met de opleiding van de hond ?

 • na 2 à 3 maanden
 • na 9 maanden
 • niet voor de hond een jaar oud is

16. de duur van een training van de hond hangt vooral af van….

 • de weersomstandigheden
 • wat de hond aan stress kan verdragen (op de stressgrens)
 • zijn mogelijkheden en aangeboren kwaliteiten

17. soms zijn correcties niet te vermijden, deze correcties moeten er voor zorgen

 • dat de hond zich tegen ons keert
 • de hond door zijn correct gedrag geen stress ondervind

18. het resultaat van een opleiding wordt vooral bepaald door….

 • de samenstelling en de aard van de motiveringsvoorwerpen
 • het contact tussen hond en geleider
 • de bloedlijn

19. stress tijdens de opleiding komt voor door…

 • de omgeving
 • een voortdurende zware fysieke en psychische belasting
 • afnemen van het lustobject

20. een zeer hoge prikkelbaarheidsdrempel betekent :

 • de hond reageert direct
 • de hond reageert op een evenwichtige manier
 • de hond reageert laat

21. welke driften zorgen voor het voortbestaan van de soort ?

 • sexuele drift
 • buitdrift
 • vluchtdrift
 • sociale mogelijkheden
 • roedel drift
 • jachtdrift

22. benoem de vijf zintuigen :

 • gezicht
 • gelukkig gevoel
 • smaakzin
 • reukzin
 • zesde zintuig
 • tastzin
 • gehoorzin

23. wat is de eerste regel bij het opvoeden van de hond?

 • gehoorzaamheid forceren met alle mogelijke middelen
 • gebruik maken van de mogelijkheden van de hond op een diervriendelijke manier
 • enkel sport voor de geleider

24. het karakter van de hond…..

 • is voor 70% aangeboren en 30% gevormd door invloeden van buitenaf
 • is de weergave van het samenleving proces tussen mens en hond
 • is steeds de weergave van het moment

25. een hond is van bij de geboorte…

 • een vriend voor kinderen
 • bereid zijn zich te onderwerpen
 • geneigd om te domineren

Reglement B.H. Proef

1. wie mag de BH proef keuren ?

 • een Africhtingskeurmeester (AK) IPO/GHP
 • een Keurmeester (KM) gehoorzaamheid
 • de secretaris van de vereniging

2. hoe oud moet de hond zijn voor deelname aan de BH+test ?

 • 12 maanden
 • 15 maanden
 • 18 maanden

3. het gedeelte « A » van de BH+test bestaat uit :

 • 4 oefeningen
 • 5 oefeningen
 • 7 oefeningen

4. de controle van de tat behoort tot de wezen test, waar bevindt zich de Tat ?

 • in het linker oor
 • in het rechter oor
 • in beide oren

5. na het lijn volgen is de lijn ….

 • aan de AK te geven
 • om te hangen of in de zak
 • gewoon achter laten

6. welke halsbanden zijn toegelaten ?

 • slipketting met grote schakels
 • prikband
 • nep banden (gemanipuleerd)
 • lederhalsbanden

7. de looppas is te tonen gedurende :

 • ten minste 10 passen
 • ten minste 20 passen
 • niet belangrijk

8. het MB « Volg » mag gegeven worden….

 • bij het vertrek uit basis positie
 • voor de keerwendingen om de aandacht van de hond te trekken
 • bij het halt houden om de hond in een correcte positie te krijgen
 • bij verandern van pas

9. het loven van de hond is toegelaten…..

 • zonder ophouden tijdens de oefeningen
 • als de hond niet oplet
 • na elke oefening in basis positie

10. het aantal passen na het bevel « zit » of <<af>> bedraagt …

 • ten minste 10 passen
 • 15 passen
 • heeft geen belang

11. de geleider verwijderd zich van de hond tijdens de oef, afliggen onder afleiding…

 • hij blijft dicht bij de hond
 • hij verwijderd zich 30 passen
 • de afstand heeft geen belang

12. bij de oefening, « afliggen onder afleiding” legt men de hond af op teken van de AK . Daarna…

 • de geleider verwijdert zich en laat de lijn achter bij de hond
 • de geleider verwijdert zich zonder iets achter te laten bij de hond
 • de geleider legt de hond vast met de lijn

13. tijdens de oefening “af” is de hond…..

 • op te roepen
 • op te halen
 • je kan kiezen

14. bij de oefening “af” is de hond op te roepen over een afstand van ….

 • 30 passen
 • 15 passen
 • 40 passen

15. tijdens het aanmelden met de hond mag de geleider….

 • speeltuigen mee voeren om de hond te motiveren
 • voederen tijdens de oefening
 • motiveertoestanden noch voeding in zijn bezit hebben

16. lichaamshulp en bijbevelen mogen gegeven worden door de geleider….

 • zeker niet
 • altijd
 • indien nodig

17. het begin van de oefening….

 • beslist de geleider
 • op teken van de AK
 • op teken van de wedstrijdleider

18. zet de oefeningen van deel « A » in de correcte volgorde= a = zit, b= volgen aan de lijn, c = afliggen onder afleiding, d = afliggen met oproepen, e = vrij volgen.

 • a, b, c, d, e
 • b, e, a, d, c
 • e, d, c, b, a

19. de oefeningen van deel « B » in het verkeer, dienen te gebeuren :

 • in de stad
 • op de parking van de club
 • op een veldweg dicht bij de club

20. het deel « B » telt ten minste…..

 • 4 oefeningen
 • 5 oefeningen
 • 6 oefeningen

21. het deel « B » is ter controle van….

 • het gedrag tegenover mens en dier
 • de veiligheid van de leefomgeving

22. tijdens het deel « B » is de hond…

 • aan de lijn
 • af en toe vrij
 • altijd vrij

23. tijdens de oefening kruisen van vreemde mensen…

 • is de hond steeds aan de linkerkant
 • is de hond steeds aan de rechterkant
 • hij mag voor lopen

24. tijdens de oefening, dwarsen door een groep van personen geeft iemand de geleider een hand, de hond …..

 • zijn baas verdedigen als hij de handdruk als een bedreiging ervaart
 • de hond moet gaan zitten op het bevel
 • de hond mag afgelegd worden in de groep tijdens deze oefening

25. tijdens de oefening ontmoeten van personen kunnen we een zebrapad nemen, tijdens dit onderdeel….

 • speelt het verkeer geen rol, wij staan op een zebrapad
 • moet de geleider rekening houden met het verkeer
 • de wedstrijdleider legt het verkeer stil

26. tijdens de oefening 6 in het verkeer wordt de hond alleen gelaten, hoe gebeurt dit...

 • hij wordt aan de lijn gehouden door de AK of een andere persoon
 • hij wordt met de lijn vast gemaakt op een daartoe aangewezen plaats
 • hij wordt vrij afgelegd op een hem aangewezen plaats.

27. in oefening 5, ontmoeten van andere honden…

 • de hond moet neutraal blijven
 • de honden mogen samen spelen
 • de hond kan worden af gelegd of in zit geplaatst

28. de volgorde van de oefeningen in deel B…

 • wordt uitgevoerd zoals de geleider wenst
 • kan varieren als de AK dit nodig acht
 • wordt bepaald door de wedstrijdverantwoordelijke

29. welke honden zijn toegelaten tot de BH+test proef…

 • honden van 20kg en ten minste 40 cm hoog
 • enkel Rottweilers
 • honden van alle rassen en grootte, met of zonder stamboom

30. een hond die tijdens de wezentest niet gelukt is kan verder werken ?

 • ja
 • neen
 • dat beslist de AK

31. hoe dient een hond te reageren als hij in basis positie is en het bevel volg krijgt ?

 • hij moet de geleider vrolijk volgen
 • hij dient te blijven zitten en te wachten op het volgende bevel
 • hij dient links naast de geleider te gaan zitten

32. mag de halsketting op slip geplaatst zijn tijdens de oefeningen ?

 • dit blijft vrij aan de geleider
 • ja
 • neen

33. wat is belangrijk in deel B om te slagen ?

 • de punten die de AK geeft
 • het totaal beeld dat de hond toont in het verkeer
 • dat de oefeningen worden uitgevoerd met succes

34. wanneer schiet men tijdens de BH + test?

 • tijdens vrij volgen
 • helemaal niet
 • tijdens het afliggen onder afleiding

35. waar vinden we de chip?

 • links boven de schouder
 • rechts boven de schouder
 • op de rug


©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden