Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Hond Kopen Keurfokreglement

V.V.D.H.-keurfokkersreglement

Reglement van toepassing vanaf 27 maart 2010
(aangepast 15.12.2013)

Art.1. De titel van "KEURFOKKER-V.V.D.H." wordt toegekend aan de fokkers die onderhavig reglement onderschrijven en stipt naleven. Het is de bedoeling met deze titel de betere rasfokkers te onderkennen en hun inspanningen op het vlak van de fokkerij te waarderen.

Art.2. De V.V.D.H.-keurfokker mag uitsluitend Duitse herdershonden fokken.

Art.3. Voorwaarden voor het toekennen van de titel van "KEURFOKKER-V.V.D.H."
a. minstens drie jaar lid zijn van de V.V.D.H. of een zustervereniging.
b. tijdens de laatste drie jaar uitsluitend, en minstens twee nesten, gefokt hebben volgens de voorwaarden van het keurfokreglement.

Art.4. De fokdieren moeten aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. Alle fokreuen en fokteven, ouder dan de leeftijd van 36 maanden, moeten een geldig WUSV-erkend aankeuringsbewijs bezitten.
 2. Vóór de leeftijd van 36 maanden moeten de fokreuen en fokteven voldoen aan volgende voorwaarden:
 • minstens de kwalificatie "GOED" behaald hebben op een tentoonstelling of clubmatch, gekeurd door een raskeurmeester voor Duitse Herdershonden;
 • HD-onderzoek door een WUSV-erkende HD-commissie: (A–B-C) of (A1-A2 - B1-B2- C1-C2) of (normal – fastnormal – noch zugelassen);
 • ED-onderzoek door een WUSV-erkende HD-commissie:
  • ED-beoordeling in SV-verband (normal – fastnormal – nochzugelassen) of
  • een Belgische ED-beoordeling, uitgevoerd vanaf 01.01.2007, met Belgische ED-beoordeling (ED-0 en ED-1);
 • DNA-test in SV-verband;
 • minstens een werkcertificaat IPO-1, SchH-1 of een gelijkwaardig certificaat, dat W.U.S.V.-erkend is;
Art.5. De V.V.D.H.-keurfokker moet nauwgezet het V.V.D.H.-basisfokreglement volgen met uitsluiting van Artikel 11.

Art.6. De kynologische Commissie (C.K.) is bevoegd voor het toekennen of schrappen van de titel. De V.V.D.H. keurfokker verliest zijn titel zodra vastgesteld wordt dat niet voldaan werd of wordt aan de voorwaarden. Indien een keurfokker gedurende een periode van 5 jaar geen enkel nest fokt, dan vervalt de titel.

Art.7. De kandidaat keurfokker richt zijn schriftelijke aanvraag aan de Kynologische Commissie, die de aanvraag onderzoekt. Vervolgens wordt de kandidatuur in het maandblad gepubliceerd. Indien binnen de veertien dagen na de publicatie geen schriftelijk bezwaar werd aangetekend, wordt hij opgenomen in de lijst van keurfokkers. Deze lijst wordt minstens tweemaal per jaar in het maandblad gepubliceerd.

Art.8. Voor elke pup van de keurfokker wordt een keurfokcertificaat afgeleverd. Van zodra de keurfokker in het bezit is van de officiële stambomen K.M.S.H. van de pups stuurt hij een kopie van deze stambomen aan de K.C., die dan de certificaten opmaakt.

Art.9. Het keurfokcertificaat draagt de vermelding "KEURFOKKER" en onderaan volgende tekst: "Deze fokker voldoet aan de strenge foknormen, opgelegd door de Koninklijke Vereniging Voor Duitse herdershonden "V.V.D.H.". De V.V.D.H. kan deze fokker ten zeerste aanbevelen”.

Art.10. De V.V.D.H.-keurfokker mag zijn titel gebruiken in alle publicaties en advertenties. Hij is gemachtigd om het V.V.D.H.-schildje te gebruiken op zijn naamkaartjes en bij zijn advertenties.

Art.11. De V.V.D.H.-keurfokker bekomt een reductie van 25% op zijn advertenties in het maandblad.

©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden