Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Onze vereniging Lidmaatschap Lidgeld

Lidgelden

Volgens artikel 5 van onze statuten bestaat de vereniging uit werkende, gewone en ereleden. Om tot een dezer drie categorieën te kunnen behoren moet de kandidaat van onbesproken kynologisch gedrag zijn en moet hij liefhebber zijn van de Duitse Herdershond.

De werkende leden:
De kringgroepen na de definiteve erkenning door het Hoofdbestuur.

De gewone leden:
Er zijn 5 soorten gewone leden:

  • Hoofdlid: ontvangt elke maand het VVDH-tijdschrift. Kan in de vereniging rechtstreeks ingeschreven worden of via een plaatselijke kringgroep. Zie hiervoor het inschrijvingsformulier.
  • Bijleden. Ontvangen geen maandblad. In geval van aansluiting bij een kringgroep moet dit bij dezelfde kringgroep als het hoofdlid.
  • Jeugdlid: tot de leeftijd van 18 jaar. Inwonend bij een hoofdlid. Ontvangt geen maandblad. In geval van aansluiting bij een kringgroep moet dit bij dezelfde kringgroep als het hoofdlid.
  • Partnerlid: wanneer het hoofdlid slechts één bijlid heeft van de categorie bijlid met hond (2), bijlid zonder hond (3) of jeugdlid (4) is deze gratis "Partnerlid". Ontvangt geen maandblad. In geval van aansluiting bij een kringgroep moet dit bij dezelfde kringgroep als het hoofdlid.

Ereleden:
Als dank voor bewezen diensten aan de Duitse Herdershond in het algemeen en aan de Vereniging in het bijzonder kan de titel "erelid" toegekend worden.

Lidgelden (BTW Inbegrepen):

Lidtype 1ste Kwartaal 2de Kwartaal 3de Kwartaal 4de Kwartaal
Hoofdlid in België € 55 € 45 € 35 € 25
Hoofdlid in Europa € 70 € 57 € 44 € 31
hoofdlid buiten Europa € 88 € 72 € 56 € 40
Bijleden € 22 € 18 € 14 € 10
Jeugdlid Gratis
Partnerlid Gratis

Leden die niet bij een kringgroep zijn aangesloten (de zogenaamde 00-leden) mogen rechtstreeks betalen op onderstaande rekening:

IBAN: BE03 9731 6985 2084
BIC: ARSPBE22

Vergeet ook niet uw lidnummer in de mededeling te plaatsen.©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden