Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. Belgisch Kamp.

Deelname Belgisch Kampioenschap

Dit reglement werd aanvaard met meerderheid der stemmen op de verenigingsraad van 14 december 2013

Artikel 1. Aan het Belgisch kampioenschap mogen alleen VVDH-leden deelnemen. Enkel Klasse III (IPO, GHP, SchH of gelijkwaardig) gecertificeerde honden mogen aan het Belgisch kampioenschap deelnemen. De deelnemer moet (mede-) eigenaar van de hond zijn en ook als geleider en (mede-) eigenaar:

  • rechtmatig deelgenomen hebben in 3 disciplines, aan het VVDH-kampioenschap van desbetreffend kalenderjaar. Enkel diskwalificatie door ongehoorzaamheid (van de hond) kan als geldige reden gebruikt worden om niet aan te treden in alle 3 de afdelingen en geslaagd zijn op 3 wedstrijden in 3 verschillende VVDH-kringgroepen met een minimum van 260 punten sedert het vorige Belgisch kampioenschap. (prov. Kamp., CA-trofee, VVDH-kampioenschap, zijn neutrale wedstrijden. Volgende wedstrijden kunnen niet ingebracht worden om aan de voorwaarden te voldoen: WK WUSV, US WUSV, Interland en Universal Sieger Selectie)
  • of voor het WK-FCI geselecteerd zijn en deze selectie dan ook volledig als VVDH-lid gespeeld hebben
  • de deelnemer moet gedomicilieerd zijn in België (of vrijstelling van domicilie genieten),  of de Belgische nationaliteit bezitten
  • de leden die rechtstreeks aangesloten zijn via het hoofdbestuur (de 00-leden) mogen niet aan het VVDH-kampioenschap deelnemen

Artikel 2. Elke kandidaat moet schriftelijk inschrijven voor het Belgisch kampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de CA en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het inschrijvingsformulier moet men het volgende bijvoegen:

  • een fotokopie van de volledige stamboom
  • een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH-werkboekje(geel)
  • een kopie van de VVDH-lidkaart van de geleider en (mede-) eigenaar
  • een kopie van het resultaat, gegeven door een raskeurmeester, van een beoordelingsdag, tentoonstelling of aankeuring, ongeacht het resultaat
  • een bewijs van domiciliëring (vrijstelling) voor deelnemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten

Alle originele documenten moeten beschikbaar zijn op de dag van de wedstrijd. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingdag. Tenzij anders vermeld wordt de sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

Artikel 3. Alle VVDH-leden mogen slechts op één plaats deelnemen, ofwel in hun land van herkomst ofwel aan het Belgisch kampioenschap

Artikel 4. Een geleider mag slecht met één hond deelnemen

Artikel 5. Er zal gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is zullen de commissie africhting van VVDH en RCBA samen een zo eerlijk mogelijk selectie doorvoeren.

Artikel 6. Bij inschrijving is men verplicht loopse teven te melden. Tevens kunnen alle honden voor de aanvang van de wedstrijd een dierenartscontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van een hond kan de CA steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs als dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Artikel 7. Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de CA steeds bijkomende maatregelen nemen welke men dient op te volgen.
 ©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden