Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. CA-trofee

Deelname CA-trofee

Dit reglement werd aanvaard met meerderheid der stemmen op de verenigingsraad van 14 december 2013

Artikel 1. Aan de CA-Trofee (CAT) mogen alleen VVDH-leden deelnemen. Enkel klasse III (IPO, GHP, SchH of gelijkwaardig) gecertificeerde honden mogen aan de CA-trofee deelnemen. De deelnemer moet (mede-) eigenaar van de hond zijn en ook als geleider en (mede-) eigenaar:

  • rechtmatig deelgenomen hebben in 3 disciplines, aan het provinciaal Kampioenschap van desbetreffend kalenderjaar. Enkel diskwalificatie door ongehoorzaamheid (hond) kan als geldige reden gebruikt worden om niet aan te treden in alle 3 de afdelingen
  • de deelnemer moet gedomicilieerd zijn in België (of vrijstelling van domicilie genieten),  of de Belgische nationaliteit bezitten
  • de leden die rechtstreeks aangesloten zijn via het hoofdbestuur (de 00-leden) mogen niet aan de CAT deelnemen

Artikel 2. Elke kandidaat moet schriftelijk inschrijven voor de CA-trofee door middel van een volledig ingevuld V.V.D.H.-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de CA en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het inschrijvingsformulier moet men het volgende bijvoegen:

  • een fotokopie van de volledige stamboom
  • een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH-werkboekje (geel)
  • een kopie van de VVDH-lidkaart van de geleider en (mede-) eigenaar
  • een kopie van het resultaat, gegeven door een raskeurmeester, van een beoordelingsdag, tentoonstelling of aankeuring, ongeacht het resultaat
  • een bewijs van domiciliëring (of vrijstelling) voor deelnemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten

Alle originele documenten moeten beschikbaar zijn op de dag van de wedstrijd. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingdag, tenzij anders vermeld, wordt de sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

Artikel 3. Een geleider mag slechts met 1 hond deelnemen.

Artikel 4. Er zal gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is zal de commissie africhting een zo eerlijk mogelijke selectie doorvoeren.

Artikel 5. Bij inschrijving is men verplicht loopse teven te melden. Tevens kunnen alle honden voor de aanvang van de wedstrijd een dierenartscontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van een hond kan de CA steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs als dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Artikel 6. Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt kan de CA steeds bijkomende maatregelen nemen welke men dient op te volgen.©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden