Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. Provinciaal Kamp.

Deelname Provinciaal Kampioenschap

Dit reglement werd aanvaard met meerderheid der stemmen op de verenigingsraad van 14 december 2013

Artikel 1. Voor deelname aan de Provinciale Kampioenschappen moet:

  • de geleider lid zijn van de VVDH, in een aangesloten VVDH kringgroep, in de betrokken provincie, sinds 1 januari van het betreffende jaar
  • en (mede-) eigenaar zijn van de hond ten laatste op dag van inschrijving
  • de deelnemer moet of gedomicilieerd zijn in België (of vrijstelling van domicilie genieten), of de Belgische nationaliteit hebben, of 10 jaar lid zijn van de VVDH
  • aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn om te kunnen deelnemen, onrechtmatig deelnemen heeft altijd verwijdering uit de wedstrijduitslag tot gevolg
  • de leden die rechtstreeks aangesloten zijn via het hoofdbestuur (de 00-leden) mogen niet aan het provinciaal kampioenschap deelnemen

Artikel 2. Deelnemers aan het provinciaal kampioenschap moeten hun hond uitbrengen in de klas I, II, III waarvan zij het certificaat bezitten bij aanvang van de wedstrijd, ongeacht de benaming (IPO, GHP, SchH of gelijkwaardig)

Artikel 3. Elke kandidaat moet schriftelijk inschrijven voor het provinciaal kampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de organiserende kringgroep, en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum. De organisatie van de provinciale kampioenschappen berust bij de kringgroepen. Bij het inschrijvingsformulier moet men het volgende bijvoegen:

  • een fotokopie van de volledige stamboom of werkkaart
  • een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje én het VVDH-werkboekje (geel)
  • een kopie van de VVDH-lidkaart van de geleider die tevens (mede-) eigenaar is
  • een bewijs van domiciliëring (of vrijstelling) of 10-jarig lidmaatschap voor deelnemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten

Alle originele documenten moeten beschikbaar zijn op de dag van de wedstrijd. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingdag, tenzij anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum
De kringgroepen dienen ten laatste 10 dagen voor de wedstrijd, de deelnemers en het technisch personeel te melden aan de CA. (zie “Organisatie van een provinciaal kampioenschap”)

Artikel 4. Een geleider mag met maximum 2 honden deelnemen aan zijn/haar provinciaal kampioenschap

Artikel 5. Men kan enkel deelnemen in de provincie waartoe hun kringgroep behoort. Alle leden mogen slechts op één plaats deelnemen aan het provinciaal kampioenschap.
 ©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden