Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. Speurkampioenschap

Deelname VVDH Speurkampioenschap

Art – SPK1. Aan het VVDH Speurkampioenschap mogen alleen VVDH leden (met hun Duitse herder) deelnemen.
 
Art – SPK2. Om te mogen deelnemen aan het VVDH Speurkampioenschap moet de deelnemer :
  • als VVDH lid en tevens (mede-)eigenaar en geleider op 3 wedstrijden in 3 verschillende VVDH kringgroepen geslaagd zijn in afdeling A of SpH sedert het vorige VVDH speurkampioenschap. Alle VVDH wedstrijden met afdeling A of SpH komen hiervoor in aanmerking. (Prov. kamp., Universal Sieger selectie, CA-trofee, VVDH kamp. Belgisch kamp., zijn neutrale wedstrijden).
  • de regerende VVDH Speurkampioen die VVDH lid is, mag zijn titel verdedigen, enkel met dezelfde hond. Hij hoeft geen selectiewedstrijden te spelen maar moet wel (mede-)eigenaar van de hond zijn.
Art – SPK3. Elke kandidaat moet schriftelijk inschrijven voor het VVDH speurkampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de CA en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het inschrijvingsformulier moet men het volgende bijvoegen:
  • een fotokopie van de stamboom
  • een kopie van de laatste afgelegde examens die bewijzen dat aan de selectienormen is voldaan, in KKUSH of ander FCI erkend werkboekje én het VVDH werkboekje.
  • een kopie van VVDH lidkaart van de geleider
  • een kopie van het resultaat, gegeven door een raskeurmeester, van een beoordelingsdag, tentoonstelling of aankeuring, ongeacht het resultaat.
Alle originele documenten moeten beschikbaar zijn op de dag van de wedstrijd. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingdatum, tenzij anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.
 
Art – SPK4. Deelnemers aan het VVDH Speurkampioenschap moeten hun hond uitbrengen in de klas I,II of III waarvan zij het certificaat bezitten bij de uiterste inschrijvingsdatum, ongeacht de benaming (IPO,GHP, SchH of gelijkwaardig). Als men zich selecteert met wedstrijden voor SpH of gemengd afdeling A + SpH dient men in de klasse III te spelen.

Art – SPK5. Een geleider mag slechts met één hond deelnemen.
 
Art – SPK6. Er zal gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen dit met een maximum van 30 deelnemers. Bij meer deelnemers dan voorgeschreven, wordt aan klasse 3 honden voorrang verleend, nadien klasse 2 honden, en eindigen met klasse 1 honden. Verder wordt per klasse de selectie gemaakt via de som van de ingestuurde wedstrijden.
 
Art – SPK 7. Bij inschrijving is men verplicht loopse teven te melden, dit heeft evenwel geen invloed op de lottrekking, maar tot de andere deelnemers wel een sportieve verplichting. Zodat men hier rekening mee kan houden bij het uitlaten en verplaatsen op het speurvelden. 
Alle honden kunnen voor de aanvang van de wedstrijd een dierenartscontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van een hond kan de CA steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden ook als dit inhoud dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Art – SPK8. Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt kan de CA steeds bijkomende maatregelen nemen welke men dient op te volgen.

Art – SPK9. De VVDH Speurkampioen moet een klasse III hond zijn.
De klasse I hond en de klasse II hond met het hoogste aantal punten in hun reeks wordt de beste in hun reeks. De kampioen en de beste in hun reeks moeten slagen, volgorde van rangschikking is behaalde punten, bij een gelijke eindbeoordeling het gemiddelde van ingestuurde selectiewedstrijden, dan kynologische beoordeling (aangekeurde hond), en als laatste leeftijd (jongste hond).


©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden