Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. U.S. Selectie 2018

Reglement Universal Sieger Selectie 2018

De Universal Sieger Selectiewedstrijd 2018 zal plaatsvinden tijdens het VVDH-kampioenschap dat geïntegreerd is in het Duitse herder weekend van 21 & 22 april 2018. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor enkel het VVDH-kampioenschap, enkel de Universal Sieger Selectie of beide tegelijkertijd. Dit moet duidelijk vermeld worden bij inschrijving.
Dit brengt met zich mee dat deelnemers aan de U.S.S. 2018 tevens moeten voldoen aan de voorwaarden voor deelname aan het VVDH-kampioenschap.

Let op: diegenen die zich inschrijven voor U.S.S., hetzij enkel U.S.S., hetzij voor de combinatie VVDH-kampioenschap en U.S.S. zijn verplicht aan het showgedeelte deel te nemen. Dit wordt aanzien als een volwaardige discipline. Niet deelnemen aan het showgedeelte staat gelijk met staken van de wedstrijd en houdt in dat de hond uit elke wedstrijd van dit weekend genomen wordt.

ART. 1 Deelname aan het VVDH-Kampioenschap
Aan het VVDH-kampioenschap mogen alleen VVDH-leden deelnemen. Enkel klasse III (IPO, GHP, SchH of gelijkwaardig) gecertificeerde honden mogen aan het VVDH-kampioenschap deelnemen. De deelnemer moet (mede-) eigenaar van de hond zijn en ook als geleider en (mede-) eigenaar:

 • of rechtmatig deelgenomen hebben in 3 disciplines, aan het provinciaal kampioenschap van desbetreffend kalenderjaar. Enkel diskwalificatie door ongehoorzaamheid van de hond kan als geldige reden gebruikt worden om niet aan te treden in alle 3 de afdelingen;
 • of geslaagd zijn op 3 wedstrijden in 3 verschillende VVDH-kringgroepen met een minimum van 260 punten sedert het vorige VVDH-kampioenschap. (prov. kamp., CA-trofee, Belgisch kampioenschap, zijn neutrale wedstrijden. Volgende wedstrijden kunnen niet ingebracht worden om aan de voorwaarden te voldoen :  WK WUSV, US WUSV, Interland);
 • de deelnemer moet de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België (of vrijstelling van domicilie genieten);
 • de leden die rechtstreeks aangesloten zijn via het hoofdbestuur (de 00leden) mogen niet aan het VVDH-kampioenschap deelnemen.

ART. 2 Deelname aan de Universal Sieger Selectie 2018

 • voldoen aan de voorwaarden om deel te nemen aan het VVDH-kampioenschap;
 • de hond dient aangekeurd te zijn bij sluitingsdag der inschrijvingen.

ART. 3 Selectie voor WUSV Universal Sieger

 • de U.S. winnaar van het jaar voordien (reu - teef of beide) wordt toegevoegd aan de Belgische ploeg en krijgt een wildcard. De geleider dient evenwel aan de Universal Sieger selectiewedstrijd deel te nemen met dezelfde hond;
 • om kans te maken op een selectie moet er aan de minimum voorwaarden van de WUSV- normen voldaan worden. Deze normen kunnen door WUSV jaarlijks aangepast worden;
 • de selectie zal met optelling van de behaalde plaatsen in tentoonstelling en africhting gebeuren. Diegenen die enkel aan het VVDH-kampioenschap deelnemen worden uit de rangschikking gefilterd;
 • deelnemers met de minste punten bekomen een selectie tot het maximum van het aantal deelnemers is bereikt;
 • om in aanmerking te komen voor een plaats in het landenklassement zullen eerst de beste twee reuen en de beste teef geselecteerd worden als deze voldoen aan de voorwaarde. Verder zal men de vrije plaatsen aanvullen tot het maximum van het aantal VVDH-deelnemers is bereikt;
 •  om een eerlijk klassement te krijgen zullen op kynologisch vlak reuen en teven en zowel stokhaar als langhaar samen in dezelfde klasse beoordeeld worden.

ART. 4 Inschrijving voor U.S.S. 2018
Elke kandidaat moet schriftelijk inschrijven voor de U.S.S.2018  door een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de CA en dit voor de uiterste inschrijvingsdatum. Bij het inschrijvingsformulier moet men het volgende bijvoegen:

 • een fotokopie van de volledige stamboom,
 • een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend
 • werkboekje en het VVDH-werkboekje (geel),
 • een kopie van de VVDH-lidkaart van de geleider en (mede-) eigenaar,
 • een kopie van de aankeuring,
 • een bewijs van domiciliëring (of vrijstelling) voor deelnemers die niet de Belgische nationaliteit bezitten.

Alle originele documenten moeten beschikbaar zijn op de dag van de wedstrijd. Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingdag.Tenzij anders vermeld, wordt de sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

ART. 5. Alle VVDH-leden mogen slechts op één plaats deelnemen, ofwel in hun land van herkomst ofwel aan de VVDH U.S.S.

ART. 6. Een geleider mag slechts met één hond deelnemen

ART. 7. Er zal gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is krijgen de deelnemers aan het Provinciaal kampioenschap voorrang. Daarna wordt de selectie doorgevoerd op tijdstip van inschrijving waarbij de vroegste inschrijving voorop geplaatst wordt.

ART. 8. Bij inschrijving is men verplicht loopse teven te melden. Tevens kunnen alle honden voor de aanvang van de wedstrijd een dierenartscontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van een hond kan het HB steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs als dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

ART. 9. Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan het HB steeds bijkomende maatregelen nemen welke men dient op te volgen.©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden