Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Maandblad |  Contact & Diensten |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  FAQ |  Links

Home Disciplines Africhting Reglementen C.A. WUSV Kamp.

Deelname WUSV Kampioenschap

Dit reglement werd aanvaard met meerderheid der stemmen op de verenigingsraad van 14 december 2013

Artikel 1. Om voor de VVDH geselecteerd te worden voor het WUSV kampioenschap moet de deelnemer:

  • (mede-) eigenaar zijn van de hond
  • VVDH-lid zijn
  • de Belgische nationaliteit hebben of gedomicilieerd zijn in België (of vrijstelling van domicilie genieten),

Artikel 2. De kandidaat-deelnemers mogen aan het WUSV-kampioenschap deelnemen in volgorde van:

  • de regerende WUSV kampioen die VVDH-lid is, mag zijn/haar titel verdedigen, enkel met dezelfde hond
  • Belgisch kampioen zijn van desbetreffend jaar, en deze selectie behaald hebben via de VVDH (selectiemethode - reglement)
  • vervolgens in volgorde van laagste optelsom van plaatsing op het Belgisch Kampioenschap, en de beste plaatsing van de CA Trofee of van het VVDH kampioenschap. Bij gelijke stand is de uitslag van het Belgisch kampioenschap doorslaggevend.
  • Om aanspraak te kunnen maken op een WUSV-selectie dient men op het Belgisch kampioenschap te voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door WUSV.
  • een RCBA lid dat tijdens het Belgisch Kampioenschap eindigt binnen de eerste 5 plaatsen behoudt zijn plaats, deze vervalt voor de VVDH-leden.

Artikel 3. Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk zijn mogelijke selectie bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste 1 week na het Belgisch kampioenschap

Artikel 4. VVDH leden die in het Vlaams landgedeelte wonen, kunnen zich niet selecteren voor deelname in de RCBA of het Franstalig Brussel

Artikel 5. De te dragen uitrusting en het inschrijvingsgeld zijn ten laste van de vereniging

Artikel 6. De ploegleider wordt aangeduid door het hoofdbestuur op voorstel van de CA. Voorkeur wordt gegeven aan leden van de africhtingscommissie. De ploegleider is verantwoordelijk voor het goede verloop. Na afloop van het kampioenschap brengt hij verslag uit bij de C.A. Zo nodig zal de ploegleider bijgestaan worden door een assistent, aangeduid door het hoofdbestuur, op voorstel van de commissie africhting.

Artikel 7. De VVDH-geselecteerde deelnemers worden via de commissie africhting op één locatie ondergebracht tijdens het verblijf ter plaatse.
 ©2009 - 2018 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden