Naar de website van onze sponsor EuroJoe Naar de website van onze sponsor Happy Dog Topbanner van de V.V.D.H.
Onze vereniging |  Disciplines |  Duitse Herder |  Ledenblad |  Multimedia |  Evenementen |  Hond kopen? |  Webwinkel |  Privacy |  Links

Home Disciplines Africhting U.V. Reglement

Uithoudingsvermogenproef

A. ALGEMEENHEDEN

  1. DOEL

De uithoudingsvermogenproef moet het bewijs leveren dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van een bepaald niveau te ondergaan zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond zal deze inspanning uit een loopprestatie            bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stelt aan de inwendige organen, in het bijzonder, hart en longen, evenzeer aan de beweging mechanismen zelf. Hierbij komen ook andere eigenschappen zoals temperament en hardheid tot uiting.
Van honden die deze test zonder schijnbare moeite doorstaan kan worden aangenomen dat zij lichamelijk gezond zijn en dat zij, bepaalde door ons gewenste eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor gebruikshonden die voor de fok aangewend  worden.

  1. INSCHRIJVING

De inschrijving van de hond moet uiterlijk tien dagen voor de proef toekomen op het wedstrijd secretariaat. De proef kan enkel georganiseerd worden bij temperaturen van minder dan 22 graden.
De inschrijving moet bevatten: - De exacte naam van de hond volgens de stamboom.

  • De stamboom n° of het register n°.
  • Geslacht en datum van geboorte.
  • De namen en adressen van, fokker; geleider en eigenaar.

Men is niet verplicht om deel te nemen aan een UV proef, de verantwoordelijkheid bij verwonding van hond en/of geleider blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar.

  1. TOELATINGSVOORWAARDEN

De deelnemende honden moeten ingeschreven zijn in een door het FCI erkend stamboek of register. Om tot de U.V. proef te worden toegelaten, moet de hond tenminste 16 maanden oud zijn, de max.leeftijd bedraagt 6 jaar.
Per K.M. mogen per dag max. 20 honden deelnemen.
De honden moeten in een door het F.C.I. erkend stamboek zijn ingeschreven.  De controle van de tatoeage wordt door de KM uitgevoerd.
Zij moeten volledig gezond en goed geoefend zijn.
Zieke of niet voldoende krachtige honden, en ook loopse, drachtige of zogende teven worden niet toegelaten. Bij aanvang van de proef moeten de deelnemers met hun hond, zich in sportieve houding aanmelden bij de K.M. met opgave van hun eigen naam en naam van de hond. De K.M. overtuigt zich van de goede conditie van de honden. Honden welke een vermoeide of lusteloze indruk geven, worden van deelname uitgesloten.
De geleider van de hond moet zich tijdens de proef sportief gedragen.
Overtredingen van de bepalingen worden met uitsluiting bestraft.
De beslissing van de K.M. is onherroepelijk en beroep tegen zijn uitspraak is niet mogelijk.

  1. WAARDERING

Punten en kwalificaties worden niet gegeven, enkel de woorden "geslaagd" of "afgewezen". Bij "geslaagd" wordt het certificaat U.V. verleend.

  1. TERREIN

De proef moet op straten en wegen van zoveel mogelijk verschillende aard afgenomen worden. Komen hiervoor in aanmerking, geasfalteerde, geplaveide en ongeplaveide straten en wegen.

B. U.V. EXAMEN

Het afleggen van een afstand van 20 Km naast de fiets in een tempo van 12 tot 15 Km per uur.

  1. Loopoefening

De hond moet aangelijnd aan de rechterzijde van de HG., in normale draf, naast de fiets lopen. Te snel lopen moet vermeden worden. De lijn moet tamelijk lang gehouden worden opdat de hond de mogelijkheid zou hebben zich aan het tempo aan te passen. Licht trekken aan de lijn door de hond is niet foutief, wel voortdurend achterblijven.
Na een afstand van 8 Km dient een pauze te worden ingelast van 15 min. Na deze pauze volgt er een afstand van 7 Km waarna een rustpauze van 20 min. voorzien is. Vervolgens worden de laatste 5 Km van de proef afgelegd.
Na het afleggen van de totale afstand volgt een pauze van 15 min.
Tijdens de rustperiodes moet aan de honden de gelegenheid gegeven worden zich vrij te bewegen. De KM. dient van de gelegenheid gebruik te maken om na te kijken in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen en/of de voetzolen van de honden kwetsuren vertonen. De KM. en de examenleider begeleiden de honden per fiets, of per wagen. De KM. moet de passende notities nemen van de honden tijdens de proef. Het is aan te raden een auto ter begeleiding te laten meerijden, om eventueel de honden die in moeilijkheden verkeren te verzorgen en vervoeren. Een hond die elk temperament of hardheid mist, buitengewone vermoeide honden of diegenen die het tempo van 12 Km niet kunnen volhouden en aanzienlijk meer tijd nodig hebben dan normaal, dienen te worden afgewezen.

  1. Gehoorzaamheidsoefeningen

Na het beëindigen van de loopoefening en de hiernavolgende pauze van 15 min. moeten de HG. zich, op aanwijzing van de KM., opstellen met de hond aan voet. Elke deelnemer moet daarna de volgende oefening tonen: Vrij- of Lijnvolgen volgens (IPO); waarbij de hond zijn fitheid toont.
Deze oefening dient volgens de bepalingen van het GHP. te worden uitgevoerd.
Er mag niet geschoten worden. Het niet correct uitvoeren van deze oef. kan geen reden zijn tot falen voor de U.V. proef. De conditionele toestand van de hond dient van doorslaggevende aard te zijn om de vermelding "geslaagd" of "afgewezen" te bepalen.

Opmerkingen.
De HG. dienen hun hond voor aanvang van de proef voldoende tijd te geven om zich te ontlasten. Het gebruik van alcohol e.d. tijdens de proef en de rustpauzes, is ten strengste verboden. Het is eveneens verboden de honden stimulerende middelen toe te dienen.©2009 - 2019 : Vlaamse Vereniging voor Duitse Herdershonden