Bestuursorgaan

Clubs

Ledenblad

Bestuursorgaan

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur  heeft als taak de vereniging te besturen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. Het statutaire doel is vooruitgang te boeken in voorkomen en karakter van Duitse herdershonden om alzo aan de liefhebbers van dit ras goede gebruikshonden te verschaffen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken laat de raad van bestuur zich bijstaan door verschillende verantwoordelijken, al of niet met een commissie die hen ondersteunt en specialisten. 

Voorzitter

Johan Van Looy
Gsm: 0475/24.88.34
voorzitter@vvdh.be

(Leden) Secretaris

Ina Frix
Gsm: 0497/31.03.05

Penningmeester

Henk Willems
Tel: 015/62.17.76

Verantwoordelijke

Kynologie

Waarnemend:
Johan Van Looy
Ina Frix
Henk Willems

Verantwoordelijke

Africhting

Vacant
 
 

Verantwoordelijke

Communicatie

Chantal Sneijkers
Gsm: 0477/80.02.85

De raad van bestuur wordt bijgestaan door:

Secretaris

africhting

Ben Hamers
Gsm: 0498/41.13.88
Africhting@vvdh.be

Fokkerij

Pups

Michielsen Philip
Gsm: 0473/27.32.27
puppy@vvdh.be

Aankeuringen

Frank Verbeke
Gsm: 0471/59.86.90
aankeuring@vvdh.be

Economaat

An Janssens
Gsm: 0493/15.88.12
economaat@vvdh.be

Redactie

Chantal Sneijkers
Gsm: 0477/80.02.85
chantal.sneijkers@vvdh.be

Wandelingen

Frans Van Dingenen
Gsm: 0479/64.61.59
wandeldagen@vvdh.be

B.O.P.

Rudi Mostien
Gsm: 0486/16.65.07
bop@vvdh.be

Agility

Guy Vermeerbergen
Tel: 014/21.44.49
com.agility@vvdh.be

Jeugd

Wendy Peeters
Gsm.: 0475/55.52.97
jeugd@vvdh.be

Website

Henk Willems
Tel.: 015/62.17.76
webmaster@vvdh.be