Bestuursorgaan

Clubs

Ledenblad

Bestuursorgaan

Samenstelling raad van bestuur

De raad van bestuur  heeft als taak de vereniging te besturen in overeenstemming met de statuten en het huishoudelijk reglement. Het statutaire doel is vooruitgang te boeken in voorkomen en karakter van Duitse herdershonden om alzo aan de liefhebbers van dit ras goede gebruikshonden te verschaffen.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken laat de raad van bestuur zich bijstaan door verschillende verantwoordelijken, al of niet met een commissie die hen ondersteunt en specialisten. 

Voorzitter

Chantal Sneijkers
Gsm: 0477/80.02.85
voorzitter@vvdh.be

Secretaris

Philip Michielsen
Gsm: 0473/27.32.27

Penningmeester

Kristine Renneboog
Tel: 0477/46.78.17

Verantwoordelijke

Communicatie

Chantal Sneijkers (ad interim)
Gsm: 0477/80.02.85
redactie@vvdh.be

Verantwoordelijke

Africhting

Carl Onbelet
Gsm: 0499/56.79.36

Kynologie / Tentoonstellingen

Guy Verheyen
Gsm.: 0475/43.62.51

Andere Disciplines

Leen Bresseleers
Tel: 0473/74.65.82

De raad van bestuur wordt bijgestaan door:

Ledensecretaris

Philip Michielsen
Gsm.: 0473/27.32.27

Secretaris

africhting

Erna de Weerdt
Gsm: 0479/37.31.31
Africhting@vvdh.be

Secretaris

kynologie

Marc Van Oerle
Gsm: 0477/51.71.29
kynologie@vvdh.be

Fokkerij

Pups

puppy@vvdh.be

Aankeuringen

kynologie@vvdh.be

Jeugd

Chelsey Dimpfel
0473/25.34.97
jeugd@vvdh.be

Wandelingen

Vacant
wandeldagen@vvdh.be

B.O.P.

Gert Callens
Gsm: 0495/87.38.09
gertcallens@gmail.com

Agility

Vacant
com.agility@vvdh.be

Economaat

Kristien Renneboog
economaat@vvdh.be

Website en Facebook

communicatie@vvdh.be