Algemeen

Technisch personeel

Beker Snels

Programma’s

Reglementen

Sponsorvoorwaarden

Reglementen

I.G.P. reglement

Het I.G.P. programma is een internationaal programma, ontwikkeld door de FCI en overgenomen door SV en WUSV.

Via deze link kan u de volledige, officiele tekst van het programma vinden. (laatste update 18 maart 2019)

Ook de proef begeleidingshond (BH) wordt hierin beschreven.

Belgisch Kampioenschap 2021

Belgisch Kampioenschap 2020 – 2021

Reglement Belgisch Kampioenschap 2021

Art. 1 Het sportjaar start bij het Belgisch Kampioenschap en eindigt bij het daarop
volgende Belgische Kampioenschap.

Art. 2 Voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap moet:
• men VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
• de deelnemer de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
• deelnemer en hond 1 team zijn, er kan niet geruild worden van geleider of hond
gedurende het sportjaar.

Art. 3 Deelnemers aan het Belgisch kampioenschap kunnen hun hond enkel uitbrengen
in de klasse III of een gelijkwaardig certificaat, die ze reeds moeten bezitten bij
inschrijving aan de wedstrijd. Enkel volledig gespeelde wedstrijden tellen mee, geen
deelcertificaten.

Art. 4 Om te mogen deelnemen aan het Belgische kampioenschap moet men:
Elke combinatie waarvan de hond IGP.3 bezit mag deelnemen aan het Belgisch
Kampioenschap.

Art. 5 Aan deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij
anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen
voor de manifestatiedatum.

Art. 6 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor het Belgisch
kampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te
zenden aan het secretariaat van de commissie africhting samen met een kopie van de
laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en
het VVDH-werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de
benodigde africhtingswedstrijden als de kynologische beoordeling moeten hieruit
duidelijk zijn.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
• Werkboekjes: KKUSH (Oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDHwerkboekje (Geel)
• Stamboom
• Lidkaart VVDH
• BH+ kaart

Art. 7 De titel Belgisch Kampioen kan behaald worden met de hoogste punten in het
eindresultaat. Bij gelijke stand van het eindresultaat, kijkt men eerst naar de punten in
pakwerk. Indien dan nog een gelijke stand voorkomt, kijkt men naar de punten van
gehoorzaamheid. Indien de punten in alle disciplines gelijk zijn, is de geboortedatum van
de hond doorslaggevend. De jongste hond krijgt voorrang.

Art. 8 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te
laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van deelnemers door op
basis van het tijdstip van inschrijving. Eerst ingeschreven deelnemers hebben voorrang.

Art. 9 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te
melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een
dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de
commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de
diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de
wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 10 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat
de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds
bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art.11 Dit reglement gaat in op 9 juni 2021 en vervangt alle voorgaande

VVDH Kampioenschap 2021

VVDH Kampioenschap 2020 – 2021

Reglement VVDH Kampioenschap 2021

Art. 1 Het sportjaar start bij het Belgisch Kampioenschap en eindigt bij het daarop
volgende Belgische Kampioenschap.

Art. 2 Voor deelname aan het VVDH Kampioenschap moet:
• men VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
• de deelnemer de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
• deelnemer en hond 1 team zijn, er kan niet geruild worden van geleider of hond
gedurende het sportjaar.

Art. 3 Aan het VVDH kampioenschap kan enkel met een Duitse herder deelgenomen
worden. De hond moet een kynologische beoordeling hebben gekregen binnen de
VVDH (beoordelingsdag of tentoonstelling), ongeacht het resultaat.

Art. 4 Deelnemers aan het VVDH kampioenschap moeten hun hond uitbrengen in de
behaalde klasse IGP I, II, III of een gelijkwaardig certificaat bij aanvang van de wedstrijd.
Enkel volledig gespeelde wedstrijden tellen mee, geen deelcertificaten.

Art. 5 *** komt te vervallen ***

Art. 6 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij
anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen
voor de manifestatiedatum.

Art. 7 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor het VVDH
kampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te
zenden aan het secretariaat van de commissie africhting samen met een kopie van de
laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en
het VVDH-werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de
benodigde africhtingswedstrijd als de kynologische beoordeling moeten hieruit duidelijk
zijn.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
• Werkboekjes: KKUSH (Oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDHwerkboekje (Geel)
• Stamboom
• Lidkaart VVDH
• BH+ kaart

Art. 8 De titel VVDH Kampioen kan behaald worden in klasse 1, 2 en 3. Bij gelijke stand
in het eindresultaat, kijkt men eerst naar de punten in het pakwerk. Indien nog een
gelijke stand voorkomt, kijkt men naar de punten van de gehoorzaamheid. Bij gelijke
stand van punten in elke discipline is de geboortedatum van de hond doorslaggevend.
De jongste hond krijgt voorrang.

Art. 9 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te
laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van deelnemers door op
basis van het tijdstip van inschrijving. Eerst ingeschreven deelnemers hebben voorrang.

Art. 10 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te
melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een
dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de
commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de
diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de
wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 11 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat
de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds
bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art. 12 Dit reglement gaat in op 9 juni 2021 en vervangt alle voorgaande

Universal Sieger Selectie 2021

Universal Sieger Selectie 2021

Deelname Universal Sieger Selectie 2021

Art. 1 Voorwaarden tot deelname aan het USS:
• VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
• De deelnemer moet de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in
België.
• Deelnemer en hond zijn 1 team, er kan niet geruild worden van geleider of hond
gedurende het sportjaar, het sportjaar start vanaf het Belgisch Kampioenschap 2020.
• 1 wedstrijd geslaagd zijn in IGP3 op een VVDH wedstrijd sedert het Belgisch
Kampioenschap 2020. Belgisch kampioenschap 2020 komt ook in aanmerking indien
geslaagd.
• De hond moet minstens een goed behaald hebben op een tentoonstelling binnen
VVDH verband op de leeftijd van min. 12 maanden.
• De hond moet in bezit zijn van HD en ED SV A resultaat of door de SV erkend
gelijkwaardig.

Art. 2 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij
anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen
voor de manifestatiedatum.

Art. 3 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor de USS door middel van
een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de
commissie africhting samen met een kopie van de laatste afgelegde examens in het
VVDH werkboekje waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de
benodigde africhtingswedstrijd als de kynologische beoordeling moeten hieruit duidelijk
zijn.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
• Werkboekje VVDH
• Stamboom
• Goed op tentoonstelling
• BH kaart
• Bewijs HD en ED indien niet op de stamboom vermeld .

Art. 4 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te
melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een
dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de
commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de
diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de
wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 5 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat
de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds
bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art. 6 Dit reglement gaat in op 15 januari 2021 en vervangt alle voorgaande

WUSV Kampioenschap 2021

Voor het WUSV WK 2021

Art. 1 Om voor de VVDH geselecteerd te worden voor het WUSV kampioenschap moet de deelnemer:

 • VVDH lid zijn, aangesloten bij een VVDH kringgroep
 • de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
 • de deelnemer en de hond 1 team zijn, er kan gedurende het sportjaar niet geruild worden

Art. 2 De kandidaat-deelnemers mogen aan het WUSV kampioenschap deelnemen in volgorde van:

 • de regerende WUSV kampioen die VVDH lid is, mag zijn/haar titel verdedigen enkel met dezelfde hond.
 • De 5 WK-plaatsen worden opgevuld naargelang de rangschikking van de uitslag op het Belgisch Kampioenschap. De hoogsten in rangschikking mogen deelnemen, met de minimum voorwaarden dat men een totaal uitslag behaalt van 260 punten. Bij gelijke stand is de uitslag van het pakwerk doorslaggevend, daarna wordt gekeken naar de uitslag in gehoorzaamheid. Indien er dan nog een gelijke stand bestaat, geeft de leeftijd doorslag. De jongste hond krijgt voorrang.
 • om aanspraak te kunnen maken op een WUSV-selectie dient men te voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door WUSV.
 • De combinatie geleider/hond moeten een geslaagde IGP.3 wedstrijd kunnen voorleggen gespeeld op een VVDH club in de periode 09/06/2021 tot 03/10/2021. Belgisch Kampioenschap 2021, Universal Sieger Selectie 2021 & VVDH Kampioenschap 2021 tellen niet. Het Belgisch Kampioenschap 2020 telt wel mee indien geslaagd in 3 onderdelen.

Art. 3 Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk zijn mogelijke selectie bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste op 26/09/2021 24h.

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de geselecteerde de selectie te ontnemen.

Dit reglement gaat in op 1 juni 2021 en vervangt alle voorgaande

Universal Sieger 2021

Deelname WUSV Universal Sieger 2021

Art. 1 Om geselecteerd te worden voor de WUSV Universal Sieger moet de deelnemer:
• VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden).
• De Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
• De deelnemer en hond zijn 1 team, er kan gedurende het sportjaar niet geruild worden, het sportjaar start vanaf het Belgisch Kampioenschap 2020.

Art. 2 Voorwaarden tot deelname aan de WUSV Universal Sieger
• De regerende Universal Sieger, die VVDH lid is, mag zijn/haar titel verdedigen enkel met dezelfde hond.
• De 6 WK- plaatsen worden opgevuld naargelang de rangschikking van de uitslag op de USS. De rangschikking gebeurt op basis van de optelling van de behaalde plaatsen op show en africhting. Degene die enkel deelnemen aan het VVDH worden uit het klassement gefilterd. Gefaalde en gediskwalificeerde combinaties krijgen geen plaats.
• Om in aanmerking te komen voor het landenklassement zijn de beste 2 reuen en beste teef als eerste geselecteerd als zij aan de vereiste VVDH voorwaarden voldoen, nadien worden de plaatsen verder aangevuld rekening houdend met de rangschikking op de USS.
• Minimum VVDH voorwaarden zijn: tijdens de USS geslaagd zijn met minimum van 260 punten in het africhtinggedeelte en minstens een ‘Zeer Goed’ behaald hebben op het showgedeelte.
• Bij gelijke stand is het africhtingsgedeelte doorslaggevend bij de rangschikking.
• Om aanspraak te kunnen maken op een Universal Sieger-selectie dient men te voldoen aan de minimumvoorwaarden opgelegd door WUSV.

Art. 3 Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk zijn mogelijke selectie bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste 1 week na de USS.

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de geselecteerde de selectie te ontnemen.

Art. 5 Dit reglement gaat in op 10 augustus 2020 en vervangt alle voorgaande

Interland 2021

Voor de interland 2021

Art. 1 Om door de VVDH geselecteerd te worden voor de interland Nederland-België moet de deelnemer:

 • VVDH lid zijn aangesloten bij een VVDH kringgroep
 • de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
 • deelnemer en hond 1 team zijn, er kan niet geruild worden van geleider of hond gedurende het sportjaar

Art. 2 De kandidaten mogen aan de Interland deelnemen in volgorde van:

 • de eerste 3 podiumplaatsen van het VVDH-kampioenschap in IGP-III, tenzij deze deelnemen aan het WK WUSV.
 • de rangschikking van de plaatsen op het Belgisch Kampioenschap van het desbetreffende jaar. Enkel de deelnemers, die niet aan het WK WUSV hebben deelgenomen mogen aantreden op de Interland. RCBA leden die onder de RCBA gespeeld hebben komen niet in aanmerking.
 • wanneer de 10 beschikbare plaatsen niet kunnen worden opgevuld met deelnemers van het Belgisch kampioenschap, dan wordt er vervolgens gekeken naar de plaatsen van het VVDH kampioenschap.
 • wanneer de plaatsen na het raadplegen van het VVDH Kampioenschap nog niet zijn opgevuld wordt er vervolgens gekeken naar de meeste punten op het Provinciaal Kampioenschap, bij gelijke stand van punten is het resultaat van het pakwerk doorslaggevend. Indien nog een gelijke stand voorkomt, kijkt men naar de punten in de gehoorzaamheid. Bij gelijke stand van punten in elke discipline is de geboortedatum van de hond doorslaggevend. De jongste hond krijgt voorrang.

Art. 3 Elke kandidaat-deelnemer moet schriftelijk of online zijn mogelijke selectie bevestigen aan het CA-secretariaat ten laatste 1 week na het Belgisch kampioenschap

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de geselecteerde de selectie te ontnemen.

Laatste aanpassing: 10 augustus 2020

Speurkampioenschap 2021

Deelname VVDH Speurkampioenschap 2021

Art. 1 Het sportjaar start bij het speurkampioenschap en eindigt bij het daaropvolgende speurkampioenschap.

Art. 2 Voor deelname aan het speurkampioenschap moet:
• Men VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
• Deelnemer en hond zijn 1 team, er kan niet geruild worden van geleider of hond gedurende het sportjaar.

Art. 3 Aan het VVDH speurkampioenschap kan men enkel deelnemen met Duitse herders. Men mag deelnemen met meerdere honden.

Art. 4 Deelnemers aan het VVDH speurkampioenschap moeten hun hond uitbrengen in IGP1, 2 of 3 waarvan zij het certificaat bezitten bij de uiterste inschrijvingsdatum.

Art. 5 Om te mogen deelnemen aan het VVDH Speurkampioenschap moet de deelnemer:
• Voor klasse 1 en 2: minstens 1 wedstrijd in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardige programma) sedert het vorige Speurkampioenschap
• Voor klasse 3: minstens 2 wedstrijden in een VVDH kringgroep hebben gespeeld met een resultaat van minimum 70 punten in afdeling A (IGP of gelijkwaardig programma) of minimum 70 punten in het speurhondenprogramma sedert het vorige Speurkampioenschap.
• Indien de hond het certificaat speurhond bezit, moet hij aantreden in klasse 3.
• Universal Sieger selectie, VVDH kampioenschap, Belgisch kampioenschap, WK WUSV en WK US komen hier voor niet in aanmerking.

Art. 6 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

Art. 7 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor het Speurkampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de organiserende kringgroep samen met een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
• Werkboekjes: VVDH werkboekje
• Stamboom
• Lidkaart VVDH
• BH+ kaart

Art. 8 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen dit met een maximum van 30 deelnemers. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van deelnemers door op basis van het tijdstip van inschrijving. Eerst ingeschreven deelnemers hebben voorrang.

Art. 9 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 10 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art. 11 In elke klasse kan de titel speurkampioen behaald worden. Bij gelijke stand van punten in dezelfde klasse wordt er naar de leeftijd van de hond gekeken, voor het klassement is de geboortedatum van de jongste hond doorslaggevend.

Art. 12 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht om de deelnemer uit te sluiten in dat geval.

Art. 13 Dit reglement gaat in op 10 augustus 2020 en vervangt alle voorgaande

Voorwaarden VVDH africhtingsinsignes vanaf 1 januari 2019

Art. 1 VVDH africhters worden beloond met een africhtinginsigne toegekend volgens het puntensysteem vermeld in artikel 3.

 • VVDH lid zijn en aangesloten aan een kringgroep.
 • De behaalde punten voor de africhtingsinsigne staat op naam van de geleider die de hond(en) voorbrengt.
 • Bij onderbreking van het lidmaatschap meer dan een jaar verliest men de verdiende punten. Bij heraansluiting beginnen deze leden terug vanaf 0.

Art. 2 Komen in aanmerking voor VVDH africhtingsinsignes .

 • Enkel volledige IGP examens en interne wedstrijden binnen de VVDH.
 • Voor deelname aan Provinciaal Kampioenschappen, VVDH kampioenschap, Belgisch Kampioenschap, WUSV Kampioenschap en Interland worden extra punten toegekend.

Art. 3 De punten worden toegekend na deelname met een minimum goed als resultaat.

 • De punten worden berekend aan de hand van de behaalde kwalificatie.
 • De te behalen africhtingsinsignes zijn brons, zilver, goud, briljant en africhtingsjuweel.

 

Bronzen insigne vanaf 20 punten

Zilveren insigne vanaf 35 punten

Gouden insigne vanaf 50 punten

Briljanten insigne vanaf 150 punten

Africhtingsjuweel -> 150 punten

 

 • De punten die behaald kunnen worden per wedstrijd.

 

Kwalificatie            Goed          Zeer goed            Uitmuntend

IGP 1                       2                  3                         4

IGP 2                       3                  4                         5

IGP 3                       5                  6                         7

SpH                         5                  6                         7

Extra punten                          Zeer goed             Uitmuntend

PK                                             + 2                       + 5

VVDH                                        + 5                        + 10

BK                                             + 5                       + 10

Interland                                    + 5                       + 10

WUSV                                        + 10                      + 15

 

Art. 4 Dit reglement gaat in op 5 januari 2019 en vervangt alle voorgaande.

Beker Snels vanaf 1 januari 2019

Art. 1 De “Beker Snels” is een bijzondere prijs die jaarlijks wordt toegekend aan de geleider die van 1 januari tot 31 december de meeste punten heeft verworven.

 

 • Om punten te verwerven dient de geleider van de hond VVDH lid te zijn bij aanvang van de wedstrijd.
 • Eén geleider kan met meerdere honden spelen, voor elke hond kunnen punten verdiend worden. Deze punten worden samengeteld.

 

Art. 2 Alle en enkel VVDH wedstrijden komen in aanmerking voor de beker Snels

 

 • Enkel honden in IGP III kunnen punten verdienen.
 • De hond dient te slagen in elke afdeling waarvoor hij is ingeschreven.
 • Met deelcertificaten in klasse III, speurhond I en Speurhond II kunnen ook punten verdiend worden

 

Art. 3 Wedstrijden die in samenwerking met andere verenigingen georganiseerd worden of die niet voor alle VVDH leden opengesteld zijn komen niet in aanmerking voor de Beker Snels. Voor volgende wedstrijden kunnen geen punten verdiend worden:  BK, USS, WUSV US, WUSV Kampioenschap, Interland of  andere buitenlandse manifestaties.

 

Art. 4 Bij vermoeden van fraude en/of schending van de reglementen wordt dit onderzocht door het hoofdbestuur. Het hoofdbestuur behoudt zich het recht de behaalde punten te ontnemen

 

Art. 5 De punten worden als volgt toegekend

.

Kwalificatie

Voldoende

Goed

Zeer goed

Uitmuntend

1 deelcertificaat

1

2

3

4

2 deelcertificaten

2

3

4

5

3 deelcertificaten 

4

5

6

7

Speurhond 1 en 2

4

5

6

7

 

Art. 6 Dit reglement gaat in op 5 januari 2019 en vervangt alle voorgaande.

 

 

Reglementen pakwerkers 2018 - 2021

Art. 1 Een VVDH pakwerker moet lid zijn van de VVDH en moet in het bezit zijn van het brevet VVDH pakwerker alsook van de KKUSH.

Art. 2 Kwalificatie B en C pakwerkers worden niet meer gehanteerd. Pakwerkers die op een examen slagen krijgen gewoon het certificaat VVDH/KUSH pakwerker. All Rounder kan enkel behaald worden op een VVDH pakwerkers dag of op een pakwerkersdag in Vlaanderen gezamenlijk ingericht met sectie 1C.   

Art. 3 Opleiding pakwerkers kunnen aan VVDH pakwerkers die deelnemen aan examen en/of proeven tips geven om zichzelf bij te sturen.       

Art. 4 1 maal per jaar een pakwerkers dag samen met de sectie 1C van de KKUSH.

 • de proeven worden afgenomen door een keurmeester sectie 1C en een VVDH keurmeester bijgestaan door een VVDH opleiding pakwerker.
 • de deelnemers moeten in het bezit zijn van een pakwerkers boekje zowel in de KKUSH als in de VVDH.
 • de dag zelf moeten de pakwerkers boekjes aanwezig zijn.
 • de pakwerkers zorgen zelf voor 2 honden om hun vaardigheden te tonen.

Art. 5 1 maal per jaar een pakwerkers dag in de VVDH, voor het behalen van de kwalificatie All Rounder.

 • de proeven worden afgenomen door een VVDH keurmeester bijgestaan door VVDH opleiding pakwerkers.
 • de deelnemers moeten in het bezit zijn van een pakwerkers boekje (zowel) voor de VVDH (als de KKUSH)
 • de dag zelf moeten de pakwerkers boekjes aanwezig zijn.
 • de pakwerkers zorgen zelf voor 2 honden om hun vaardigheden te tonen.
 • de pakwerkersdag in de RCBA komt niet in aanmerking, bij dubbel boekingen van de VVDH pakwerkers die moeten aantreden op grote evenementen kan de CA een uitzondering toestaan.

Art. 6 De locatie van de VVDH pakwerkers dag wordt aangeduid door  de CA  

Art. 7 Op grote manifestaties VVDH weekend – Belgisch Kampioenschap en Interland kunnen enkel All Rounders optreden. 

Art. 8 Op Provinciaal kampioenschappen is het niet vereist om All Rounders te laten aantreden. Inrichtende kringgroepen mogen op eigen initiatief VVDH pakwerkers aanduiden. De commissie africhting moet wel op de hoogte gebracht worden van de beslissing.

Art. 9 De opleiding pakwerkers stellen de pakwerkers voor om aan te treden op het VVDH  Kampioenschap, het Belgisch Kampioenschap en de Interland zullen aantreden. De commissie africhting neemt de eindbeslissing.

Art. 10 Op grote manifestaties zoals het VVDH kampioenschap/Selectie Universal Sieger, het Belgisch Kampioenschap en de Interland kunnen enkel VVDH All Rounders aantreden.

Art. 11 Het examen pakwerker ingericht met de sectie 1C van de KKUSH, het ene jaar vindt deze plaats op een VVDH kringgroep en het andere jaar op een KKUSH vereniging.

 • het theoretisch en het praktisch examen wordt afgenomen door een keurmeester sectie 1C door een VVDH keurmeester.
 • de Ca duid een VVDH keurmeester aan om de sectie 1C bij te staan bij het afnemen van het praktisch examen.
 • enkel VVDH leden kunnen hun VVDH pakwerkers brevet behalen.
 • de cursus van de KKUSH wordt gegeven door sectie 1C
 • de bijkomende theorie van de VVDH wordt gegeven door de Commissie africhting aangeduide persoon.
 • de CA duidt na overleg met de opleidingspakwerkers de kringgroep aan waar de pakwerkersdag zal doorgaan.

Art. 12 Vereisten om op te treden als pakwerker

 • kennis hebben van het IGP programma.
 • in fysieke gezondheid verkeren.
 • dragen van volledige beschermkledij op wedstrijden
 • in het bezit zijn van VVDH/KKUSH pakwerkers boekje

 

Art. 13 VVDH pakwerkers die willen blijven aantreden op gewone wedstrijden moeten ieder jaar hun pakwerkers boekje laten aftekenen door een VVDH keurmeester op de pakwerkersdag. Pakwerkers die niet aanwezig kunnen zijn omwille van andere verplichtingen of omwille van afstand  kunnen hun pakwerkers boekje met derden meegeven.

©2009 - 2021: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be