VVDH Kampioenschap IGP klasse 1,2 & 3

WUSV Universal Sieger selectie 2020

Tijdens dit 5de Weekend van de Duitse herder strijden onze VVDH leden voor de titel van VVDH Kampioen IGP in de klassen 1,2 & 3.

Het kampioenschap IGP 3 dient tevens ook als selectie voor het WUSV Univeersal Sieger WK van 2020 in Frankrijk. Hiervoor wordt er een bijkomende show ingericht voor deze deelnemers en zijn ook deelnemers van onze waalse zustervereniging RCBA welkom, vermits de nationale selectie op één en dezelfde wedstrijd moet gebeuren volgens de WUSV regels.

Inschrijven kan tot zaterdag 11 april 2020, enkel via het speciale formulier op deze site!

De voorwaarden tot deelname kan u hier onder vinden.

I.G.P. reglement

Het I.G.P. programma is een internationaal programma, ontwikkeld door de FCI en overgenomen door SV en WUSV.

Via deze link kan u de volledige, officiele tekst van het programma vinden. (laatste update 18 maart 2019)

Ook de proef begeleidingshond (BH) wordt hierin beschreven.

Universal Sieger Selectie 2020

Deelname Universal Sieger Selectie 2020

Art. 1 Voorwaarden tot deelname aan het USS:
   • VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
   • De deelnemer moet de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
   • Deelnemer en hond zijn 1 team, er kan niet geruild worden van geleider of hond gedurende het sportjaar, het sportjaar start vanaf het Belgisch Kampioenschap 2019.
   • 1 wedstrijd geslaagd zijn in IGP3 op een VVDH wedstrijd sedert het Belgisch Kampioenschap 2019. Volgende wedstrijden kunnen niet ingebracht worden om aan de voorwaarden te voldoen : BK, WUSV, VVDH kampioenschap en Interland.
   • De hond moet minstens een goed behaald hebben op een tentoonstelling binnen VVDH verband op de leeftijd van min. 12 maanden.
   • De hond moet in bezit zijn van HD en ED SV A resultaat of door de SV erkend gelijkwaardig.

Art. 2 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

Art. 3 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor de USS door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de commissie africhting samen met een kopie van de laatste afgelegde examens in het VVDH werkboekje waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de benodigde africhtingswedstrijd als de kynologische beoordeling moeten hieruit duidelijk zijn.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
   • Werkboekje VVDH
   • Stamboom
   • Goed op tentoonstelling
   • BH kaart
   • Bewijs HD en ED indien niet op de stamboom vermeld .

Art. 4 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 5 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art. 6 Dit reglement gaat in op 11 augustus 2019 en vervangt alle voorgaande.

VVDH Kampioenschap 2019 - 2020

Reglement VVDH Kampioenschap 2020

Art. 1 Het sportjaar start bij het Belgisch Kampioenschap en eindigt bij het daarop volgende Belgische Kampioenschap.

Art. 2 Voor deelname aan het VVDH Kampioenschap moet:
   • men VVDH lid zijn (uitgez. 88-leden)
   • de deelnemer de Belgische nationaliteit bezitten of gedomicilieerd zijn in België.
   • deelnemer en hond 1 team zijn, er kan niet geruild worden van geleider of hond gedurende het sportjaar.

Art. 3 Aan het VVDH kampioenschap kan enkel met een Duitse herder deelgenomen worden. De hond moet een kynologische beoordeling hebben gekregen binnen de VVDH (beoordelingsdag of tentoonstelling), ongeacht het resultaat.

Art. 4 Deelnemers aan het VVDH kampioenschap moeten hun hond uitbrengen in de behaalde klasse IGP I, II, III of een gelijkwaardig certificaat bij aanvang van de wedstrijd. Enkel volledig gespeelde wedstrijden tellen mee, geen deelcertificaten.

Art. 5 Om te mogen deel nemen aan het VVDH kampioenschap moet men geslaagd geweest zijn op minstens 1 VVDH wedstrijd sedert het vorige Belgisch Kampioenschap. Volgende wedstrijden kunnen niet ingebracht worden om aan de voorwaarden te voldoen : BK, WK WUSV, US WUSV, Interland en Universal Sieger Selectie.

Art. 6 Aan al deze voorwaarden moet voldaan zijn op de uiterste inschrijvingsdag. Tenzij anders vermeld, wordt deze sluitingsdatum voor inschrijving vastgesteld op 14 dagen voor de manifestatiedatum.

Art. 7 Elke kandidaat moet schriftelijk of online inschrijven voor het VVDH kampioenschap door middel van een volledig ingevuld VVDH-inschrijvingsformulier te zenden aan het secretariaat van de commissie africhting samen met een kopie van de laatste afgelegde examens, in KKUSH (oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH-werkboekje (geel), waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voldoet. Zowel de benodigde africhtingswedstrijd als de kynologische beoordeling moeten hieruit duidelijk zijn.
De inschrijving moet binnen zijn vóór de uiterste inschrijvingsdatum.
Op de dag van de wedstrijd moeten volgende originele documenten aanwezig zijn:
   • Werkboekjes: KKUSH (Oranje/rood) of ander FCI erkend werkboekje en het VVDH-werkboekje (Geel)
   • Stamboom
   • Lidkaart VVDH
   • BH+ kaart

Art. 8 De titel VVDH Kampioen kan behaald worden in klasse 1, 2 en 3. Bij gelijke stand in het eindresultaat, kijkt men eerst naar de punten in het pakwerk. Indien nog een gelijke stand voorkomt, kijkt men naar de punten van de gehoorzaamheid. Bij gelijke stand van punten in elke discipline is de geboortedatum van de hond doorslaggevend. De jongste hond krijgt voorrang.

Art. 9 Er zal steeds gestreefd worden om alle reglementair ingeschreven honden te laten deelnemen. Indien dit niet mogelijk is gaat de selectie van deelnemers door op basis van het tijdstip van inschrijving. Eerst ingeschreven deelnemers hebben voorrang.

Art. 10 Bij inschrijving of vóór aanvang van de wedstrijd is men verplicht loopse teven te melden. Indien nodig kunnen alle honden vóór aanvang van de wedstrijd een dierenartsencontrole ondergaan. Bij twijfel over de gezondheid van de hond kan de commissie africhting steeds een dierenarts raadplegen. De deelnemer is verplicht de diagnose en het advies van de dierenarts te aanvaarden zelfs indien dit inhoudt dat de wedstrijd moet gestaakt worden.

Art. 11 Om een sportief verloop van de wedstrijd te waarborgen en erover te waken dat de geest van het reglement gerespecteerd wordt, kan de commissie africhting steeds bijkomende maatregelen nemen, welke men dient op te volgen.

Art. 12 Dit reglement gaat in op 11 augustus 2019 en vervangt alle voorgaande

©2009 - 2020: VVDH.BE | Privacy | Realisatie: KMOwebdiensten.be